Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Nguyễn Hiệp)

Với chi phí hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp, Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng có nhu cầu di chuyển, thăm quan du lịch tại Mộc Châu, lái xe nhiệt tình chu đáo, nhận chở hợp đồng, thăm quan du lịch, phục vụ 24h/24h.

Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Nguyễn Hiệp ): 0916 038 199 | 0962085685

Chia sẻ bài viết : Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Nguyễn Hiệp)
Facebook
Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Nguyễn Hiệp)
Twitter
Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Nguyễn Hiệp)
Pinterest
Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Nguyễn Hiệp)
Linkedin
LocationMộc Châu
Loại xeTaxi
Số người tối đa4
Door count1
Minimum driver age4
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No