Phương tiện

Cho thuê xe máy ở Mộc Châu

79 Nguyễn Hoài Xuân, Mộc Châu
Giá từ 200,000
Loại xeXe máy
Số người tối đa2
Door count1
Minimum driver age5
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No

Taxi Hương Sen Mộc Châu (Lái xe Võ Tấn Tiến)

Tiểu khu 4, Mộc Châu
Giá từ 6,000
Loại xeTaxi
Số người tối đa4
Door count1
Minimum driver age4
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No

Taxi Mộc Châu (Lái xe Duy Chiến)

Tiểu khu 4, Mộc Châu
Giá từ 6,000
Loại xeTaxi
Số người tối đa4
Door count1
Minimum driver age4
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No

Taxi Mộc Châu (Lái xe Tiến Mạnh)

Tiểu khu 6, Mộc Châu
Giá từ 6,000
Loại xeTaxi
Số người tối đa7
Door count1
Minimum driver age5
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No

Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Hoàng Diệu)

Tiểu khu 4, Mộc Châu
Giá từ 6,000
Loại xeTaxi
Số người tối đa4
Door count1
Minimum driver age4
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No

Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Nguyễn Hiệp)

Tiểu khu 8, Mộc Châu
Giá từ 6,000
Loại xeTaxi
Số người tối đa4
Door count1
Minimum driver age4
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No

Taxi Thảo Nguyên Mộc Châu (Lái xe Văn Sáng)

Tiểu khu 2
Giá từ 6,000
Loại xeTaxi
Số người tối đa4
Door count1
Minimum driver age5
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No