20 Lượt xem

Thông báo thay đổi giá vé tham quan

Hai điểm tham quan hàng đầu của du lịch mộc Châu có thông báo thay đổi giá vé tham quan như sau:

Khu du lịch Rừng thông Bản Áng thay đổi giá vé tham quan từ 60.000/người/lượt lên 60.000/người/lượt đối với người lớn, áp dụng kể từ ngày 22/01/2023.

z4047350278830 4741890eb62b88080a7f1cb54d8223c4 Thông báo thay đổi giá vé tham quan
Thống báo thay đổi giá vé Khu du lich Rừng thông bản Áng

Khu du lịch sinh thái Thác Dải Yếm thay đổi giá vé tham quan từ 50.000/người/lượt lên 80.000/người/lượt đối với người lớn, áp dụng kể từ ngày 22/01/2023.

z4047350282122 5d36ee1eb73d72cfc349db74526f9824 Thông báo thay đổi giá vé tham quan
Thông báo thay đổi giá vé tham quan Khu du lịch Sinh thái Thác Dải Yếm

Quý du khách khi đến tham quan, du lịch tại Mộc Châu lưu ý, cập nhật thông tin!