23 Lượt xem

THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc – Sơn La và Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022

25/08/22

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc – Sơn La năm
2022; Kế hoạch số 2343/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện Mộc Châu về tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc – Sơn La tại huyện Mộc Châu và Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động:

– Chương trình nghệ thuật: “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”;
– Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc – Sơn La;
– Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố;
– Giải bóng đá nam;
– Trại Văn hoá các dân tộc Mộc Châu;
– Hội thi Trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc;
– Thi trình diễn văn hóa cộng đồng;
– Thi Giã bánh dày;
– Chợ Thổ cẩm;
– Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại bản Áng, xã Đông Sang;
– Các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tại khu vực cửa khẩu Lóng Sập;
– Các hoạt động tham quan du lịch tại các khu điểm du lịch.

2. Thời gian:

Từ ngày 26/8 đến hết ngày 04/9/2022.

3. Địa điểm: huyện Mộc Châu.

UBND huyện Mộc Châu thông báo tới các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, nhân dân và du khách biết và đến tham quan, cổ vũ Ngày hội./.